خیلی فکر کردم چرا همه سایت‌ها قسمتی دارند به نام ” درباره من” فکر کردم اما به‌جایی قد نداد! من اما دلم می‌خواست قسمتی داشته باشه ” درباره تو!!.
درباره تو، درباره تویی است که شاید هدف‌دار و شاید هم یهویی به سایتم پرتاب‌شده‌ای… تویی که قدم رنجه کردی و دلت را به این صفحه پیوند زده‌ای..
اینجا درباره تویی صحبت می‌کنم که مطمئنم اتفاقی اینجا نیامده ای زیرا سال‌ها پیش در کتاب اولم، فقط آویزان خودت شو گفتم: هیچ‌چیز در این دنیا اتفاقی نیست مسافر، نشانه‌ها را دریاب!
اینجا منی وجود ندارد… اینجا همه‌اش تویی و من چیز ندارم برای آنکه از خودم بگویم.. بیشتر سعی می‌کنم در لابه‌لای رفتار و گفتارم مرا پیدا کنی. 

اگر پیدایم کردی و به دردت خوردم خوب طبعاً می‌مانی تا همراه و هم‌سفر و همدلم شوی و اگر پیدا کردی و به دردت نخوردم طبیعی است که ترکم می‌کنی مثل تمام آن‌هایی که این سال‌ها به دردشان نخوردم… می‌دانید چرا؟! 

زیرا من دردت را بیشتر خواهم کرد!


این صفحه‌ی کسانی است که به دردی مبتلا شده‌اند و هرروز دلشان دردمندی بیشتری را می‌خواهند…